Albert kinert
biografija
slikarstvo
grafike
kiparstvo
pjesme
izložbe
Kiparstvo

Albert Kinert (1919. - 1987.) hrvatski je slikar, kipar i grafičar, koji je diplomirao u Zagrebu, a bio dugogodišnji profesor odjela za grafiku na ALU. U početku je bio sklon postimpresionizmu, a poslije se inspirira japanskom grafikom i grčkim arhajskim slikarstvom. Česta su mu tema simbolički slobodni prizori senzualnog i erotskog naboja. Izlagao je s grupom Mart, a bio je urednik lista Umjetnost. Uz slikarstvo i grafiku bavio se i kiparstvom, ilustracijom i opremom knjiga.

Njegove su skulpture smišljene kao krajnji destilati likovnog doživljaja. Baš kao i njegove slike, stil skulptura je oštar, zrači njegovom individualnošču i erotikom.