Albert kinert
biografija
slikarstvo
grafike
kiparstvo
pjesme
izložbe
"Misaono transparentan i naglašeno poetičan"

Kinert kao slikar sklon je eksperimentu,intuitivan je i okretan – često su upravo slikarski uradci otvarali nova poglavlja u njegovom opusu i razvoju, unosili nove tematske i sadržajne okvire.

Razdoblje „Hvarskog ciklusa“ – plitki prostor slike, vodoravno i okomito razlaganje planova, lik i pozadina u snažnoj artikulaciji suodnosa, plošno stupnjevanje boje i valerna modulacija.

Tematska uporišta: životopis, mit, narodna pjesma (sevdalinka), dalmatinski i bosanski folklor, uz učestalo bavljenje ljudskom figurom i animalistikom, jednako kao i krajolik portetiran ili pak izmaštan u bajkovitim snoviđenjima.

Godine 1956., 1961., 1964.,1969.,1974. I 1979 markiraju razvojne etape, otkrivaju gotovo pravilan takt mjena. Uočavaju se postupna, nikad skokovita, napredovanja utemeljena na snažno izraženom osjećaju za bitno u motivi, na inteligentno vođenoj strategiji postavljanja i rješavanja likovnjih zadaća i zapreka, na intuiranju mogučih refleksivnih upotpuna ogoljelom biću slike. Neustručavajući se biti misaono transparentan i naglašeno poetićan, Kinert je uspjevao sačuvati nevinost oblika; težeći prirodnosti izraza te balansu inspiracijske vizije i tvarnoga u slici, znao je razviti artističku nadgradnju, razviti izražajne snage utemeljene na vještom rukovanjusintaktičkom sklopivošću djela.

Napokon sve te poveznice nalažu da se kinertov opus sagleda cjelovito, da se uoči jedinstvo nagnuća i ravnomjernost rezultata, u slici podjednako kao i u grafici. 
Izložba
"EROTIKA KINERTIANA"

 
Izložba akvarela