DRUGA SLIKA U VINU
Sveti Ivan Zelina, 11. studenoga 1997.
NA POČETKU BIJAŠE VINO, A RIJEČ?
na koricama: Greta Turković

AUTORI

Želimir
BORIĆ
Oto
BURGER
Hamo
ČAVRK
Boris
DEMUR
Tomislav
GOTOVAC
Željko
HEGEDUŠIĆ
Tomislav
HRUŠKOVEC
Ivan Branko IMROVIĆ
Marijan
JEVŠOVAR
Zlatko
KOPLJAR
Rujana
KREN
Boris
KRSTINIĆ
Branimir D.
KUSIK
Dubravko
LEPEJ
Marijan
MOLNAR
Ratko
PETRIĆ
Zdenka
POZAIĆ
Davorin
RADIĆ
Marijan
RICHTER
Damir
SOKIĆ
Greta
TURKOVIĆ
Greta
VIZLER
Danijel
ŽABČIĆ
Nada
ŽILJAK

 


PREDGOVOR

O pivu danas nećemo misliti, suditi niti pisati. Ostat ćemo cijeli dan u dobu kad je čovjek hodio zemljom po kojoj je krv lako tekla, kad je carevala velika hijerarhija svijeta jer su svi ljudi, nimfe i satiri, bogovi i božice bili vidljivi ...

 

KATALOG SLIKA

 


IZLOŽBE SLIKA U VINU: PRVA, DRUGA, TREĆA, ČETVRTA, PETA, ŠESTA, POČETNA
SKUPNI POPIS AUTORA, PREDGOVORI