TREĆA SLIKA U VINU
Sveti Ivan Zelina, 11. studenoga 1998.
SIMBOL NOVOGA DOBA
na koricama: Dominik Savio
SVETI GRAAL ili LJUBAV JE NAJVEĆE LJUDSKO SAZNANJE

 

AUTORI

Dubravko
ADAMOVIĆ
Aleksandar
BEZINOVIĆ
Oto
BURGER
Hamo
ČAVRK
M.DELIĆ
SUZAK
Boris
DEMUR
Tomislav
GOTOVAC
Željko
HEGEDUŠIĆ
Tomislav
HRUŠKOVEC
Zlatko
KOPLJAR
Dragutin
KOVAČEVIĆ
Rujana
KREN
Boris
KRSTINIĆ
Branimir D.
KUSIK
Jasna
KVATERNIK
Dubravko
LEPEJ
Krešimir
NIKŠIĆ
Zdenka
POZAIĆ
Davorin
RADIĆ
Marijan
RICHTER
Ivan
VITIĆ
Greta
VIZLER
Danijel
ŽABČIĆ
Nada
ŽILJAK


PREDGOVOR

Pivo je staro kao i vino, ali se o te dvije tekućine rijetko govori u jednoj rečenici. Pivo je piće polubogova, Panova, Satira i Nimfi što oko nas hode, a nisu ni besmrtnici s Olipmpa, niti su smrtni kao mi. Naime, rakija ...

 

KATALOG SLIKA

 


IZLOŽBE SLIKA U VINU: PRVA, DRUGA, TREĆA, ČETVRTA, PETA, ŠESTA, POČETNA
SKUPNI POPIS AUTORA, PREDGOVORI