<  Home  / KnjigeHAIKU / Dubravko Ivančan - Nada Žiljak, RIJEČ I SLIKA  >
    Izbornik
 FS d.o.o.
 Izdavaštvo
 FotoSoft  d.o.o.
 Galerija
 Sv. Ivan  Zelina
 Sport
 PDF Arhiva
         Natrag      Naprijed
    Navigacija
      stranica
   Str:  2  i  3
   Sadržaj
   Download
   PDF knjige
 


         Dubravko Ivančan - Nada Žiljak
       Riječ i slika


   
   


    PREDGOVOR


    Prošlo je šezdeset i pet godina od kako se
rodio Dubravko Ivančan, a uskoro će biti pet-
naest godina kako je umro. Ova bi knjižica
trebala biti skromni homage pjesniku u povo-
du tih obljetnica.

    Ivančanovi su haiku ovdje popraćeni sli-
kama Nade Žiljak - a te su i same, likovno, u
duhu doživljaja haiku-trenutka, pa bi se isto
tako moglo reći da su u ovoj knjižici slike Na-
de Žiljak popraćene Ivančanovim haiku pje-
smama. U tom se smislu taj izbor pjesama uz
slike (slika uz pjesme) približava klasičnoj da-
lekoistočnoj umjetnosti gdje se slika s kaligra-
fijom pjesme doživljava kao nedjeljiva cjelina.

    Ivančan je sam neko vrijeme na staklu sli-
kao u načinu tzv. naivnog slikarstva, potpisu-
jući takve svoje slike s "Petrov" - sigurno bi
ga, da je još među nama, obradovala koncep-
cija knjižice koja je pred vama.

   Osobno bih ovom knjižicom želio još jed-
nom pozdraviti Ducu - kako smo zvali Du-
bravka Ivančana. Još jednom, nakon onoga
"posljednjeg pozdrava" kad sam na njegovoj
sahrani kratki govor pred grobom završio s tri
stiha kao metaforom za Ducine haiku:

   Podno brda Strahinčice,
   nedaleko Krapinčice,
   procvjetale tratinčice.

   U Zagrebu, 3. srpnja 1996.

                                             Vladimir Devidé
 
                    Copyright © FS & FotoSoft d.o.o 2002. Sva prava pridržana.